منو
حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده چانگان (ايدو-CS32) 4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده چانگان (ايدو-CS32) 6/5 لیتر